Kontakt

ursinnigfestival@gmail.com

Uppdragsgivare

JESS, Jörns Evenemang och Samhällsservice styrelse, står som ansvariga för Ursinnig Festival. Det är en festival med ursinnet som drivkraft i fokus, för och i jörnsbygden.

Styrelsen tar hjälp av en arbetsgrupp för planering och genomförande. Samordningsansvariga utses i arbetsgruppen. Arbetsgruppen ska ha dialog om större beslut och ekonomifrågor med styrelsen och kontinuerligt delta på styrelsemöten men endast för informationspunkt.

Arbetsgruppen ansvarar för att lämna muntliga och mindre skriftliga rapporter samt ekonomisk sammanställningar till styrelsen när festivalen eller andra arrangemang genomförts. Arbetsgruppen ansvarar även för att söka lämpliga bidrag för olika tänkta arrangemang.

Uppdraget

Årligen skapa en Ursinnig Festival i Jörnsbygden där någon av festivaldagarna ska vara den 6/6. Arrangemanget ska vara tilllåtande och få människor att känna att de bidrar på sitt sätt och har möjlighet att påverka utformningen av festivalens innehåll. Vi gör det tillsammans!

Vi vill, vi kan, vi gör i Jörn och vi har framtidstro.