Ursinnig Festival Jörn

Ursinnig Festival 2023

I år arrangeras den femte festivalen sedan starten 2019. Festivalen startar lördag 3 juni och avslutas onsdag 7 juni, se programpunkter nedan. Festivalen genomförs i samarbete med ett flertal olika föreningar, privatpersoner, företagare och Skellefteå kommun. Läs mer

SARA utmanar – ORKA!

Sara_Lidman foto: Cato Lein

Världen idag är sannerligen invecklad – Tillsammans kan vi utvecklas. Under 2023, Saras jubileumsår, träffas vi en gång i månaden på Jörns bibliotek klockan 18 – 19.30 bortsett från i juli då vi ses i Missenträsk.

Vi lyssnar till 12 läsare med 12 Sara-texter. Kanske går vi tysta och tankfulla därifrån. Kanske avslutas mötet med att någon tar upp tråden och säger ”He va då själve ….”

Vissa kvällar blir det även besök och berättelser från någon Lifsens by. Samarrangemang Skellefteå kommun Jörns bibliotek, Sara Lidman sällskapet, JESS

18/1 Harald Larsen  Sara som brevskrivare
15/2 Daniel Sjögren Sara-text. Floride Batungwanayo & Ingela Frän om Ordens betydelse.
15/3 Kjell Hanseklint Sara-text & “Vad göms under golvet på Jörns Järnvägsstation”
12/4 Rose-Marie Lindfors Sara-text & Granberg Lifsens by
10/5 Örjan Berglund & Jennie Samuelsson, varsin Sara-text
7/6 Ingalil Degerfelt Sara-text
5/7 OBS vi träffas i Missenträsk, Sara-text Marika Westermark
30/8 Ulf Lundström Sara-text
13/9 Agneta Berglund Sara-text, Gunnel Granström & Hilding Carlsson om Åliden Lifsens by
18/10 Kenneth Johansson Sara-text & Granbergsträsk Lifsens by
8/11 Gunnel Flinta läser Sara-text
6/12 Avslutning Sara-texter & utställning utifrån uppmaning “lämna in Sara-saker så ställer vi ut!”

Ursinne året runt klicka här eller via menyval Året runt.

Kolla gärna in på vår Facebooksida Ursinnig festival – Lyssna på oss

Lyssna på oss! Människor och kultur i Jörn
Berättelsen om ett projekt inom den nationella satsningen Kreativa platser.

Kontakt: ursinnigfestival@gmail.com