Daniel Sjögren

Kulturnämndens ordförande

Vad är Jörnsbygden för dig?
Jörnsbygden för mig är en spännande bygd. En bygd med en fantastisk historia, bland annat som övernattningsplats för tågresenärer. Men också en bygd med ett driv och vi kan-känsla. En bygd som vägrar att lägga sig platt för urbaniseringen utan som ställer sig och skriker ut sitt ursinne.

Hur kan du bidra till Jörnsbygdens utveckling?
Jag vill verka för att kulturen ska leva i Jörnsbygden. Bland annat genom att arbeta med att utveckla biblioteket, att föra samtal med studieförbunden så deras verksamhet finns där. Samt att bidra om någon vill göra kulturarrangemang. Dessutom arbetar jag för att kulturskolan ska vara en aktör som kommer jörnsungdomarna till del.

På vilket sätt kan kultur ta plats i vår bygd på bästa vis?
Kultur blir bäst när det finns någon som verkligen arbetar för den. Så ett lokalt engagemang är avgörande. Med det lokala engagemanget som grund tror jag på ett samarbete med andra aktörer, exempelvis kommunen, studieförbund eller andra.

Vilken kultur önskar du se mer av i bygden?
Den kultur som jörnsborna vill ha och vara med och skapa. Det kan vara från sång och dans, till berättande, drama, författarskap. Jag hoppas även på att den digitala tekniken kan vara ett bra sätt att överbrygga avstånd vad gäller olika kulturtryck.

Vad betyder ursinne för dig?
Ursinne är en inneboende mänsklig kraft. Ursinnet är så starkt att det kan få en att överträffa sig själv om man kan kontrollera det och rikta det mot ett tydligt mål.

2020-05-10