Andreas Löwenhöök

Vad är Jörnsbygden för dig?
Min bild av Jörnsbygden är en skogsbygd och ett samhälle som bärs upp av driftiga entreprenörer och människor som tar stort ansvar för sin närmiljö. 
När regionen och kommunen har tagit steg tillbaka har invånarna i bygden tvingats tagit steg fram för att upprätthålla allmän service. Här finns en stor kämparanda och positiv lokalpatriotism. 

Bygden präglas också av stor social omtänksamhet, inte minst för de människor som kommer till migrationsverkets boenden. 

Det är en plats med potential sett till arbetet för en tågtestbana.

Hur kan du bidra till Jörnsbygdens utveckling?
Jag vill bidra med en politik som syftar till att hela Skellefteå kommun ska vara tryggt, växa och utvecklas. Jag vill att politiken ska skapa förutsättningar för människor och företag att växa. 

Grundläggande är en bra och välfungerande skola och barnomsorg. Man ska också veta att det finns en nära vård och omsorg när man behöver den. Infrastruktur, kommunikationer och bredband ska möjliggöra för arbete och alla nödvändiga transporter av människor och varor.

Kommunen kan ekonomiskt stötta utvecklingsprojekt och jag vill göra det enklare att bygga och driva företag – mindre petiga regler!

Politiskt vill jag också stimulera ett aktivt förenings- och kulturliv, framförallt för barn och ungdomar.

På vilket sätt kan kultur ta plats i vår bygd på bästa vis?
Lokal och föreningsdriven kultur som väcker tankar, idéer och inspiration är viktig för vårt samhälles utveckling. Kommunen ska stödja detta – i första hand barn- och ungdomskultur och kultur för äldre.

Kultur bidrar till möten mellan människor som och vi vill prioritera samlingslokaler, med mycket aktiviteter, i våra bygder framför stora samlingslokaler i stan.

Närbiblioteken och Västerbottensteatern har också ett tydligt uppdrag att låta kulturen ta plats i hela vår kommun.

Vilken kultur önskar du se mer av i bygden?
Vi prioriterar kultur för barn, ungdomar och äldre. Kulturella aktiviteter får gärna vara föreningsdrivna, kompletterat av kulturinstitutioner bibliotek och teater.
En fungerande kulturskola som ger barn möjlighet att spela ett instrument eller utöka andra kulturyttringar är prioriterat för oss. Vi vill satsa mer på detta och utvärdera hur kulturskolan kan bli mer tillgänglig i hela kommunen.

Vad betyder ursinne för dig?
Den första tanken som kommer upp är synonymen vrede. Samtidigt så går mina tankar till beslutsamhet, idérikedom och kreativitet ur själen – ”ur sinne” – som präglar Jörnsbygden.

2020-05-28