Jubileumsår Sara Lidman

2023 var ett fullspäckat år för föreningen JESS. Arrangörsgruppen för Ursinnig Festival samarrangerade minst ett program i månaden för att hylla Sara Lidman som skulle ha blivit 100 år tillsammans med Jörns bibliotek och Sara Lidman sällskapet. Utöver det bytte vi föreningslokal till Jörns Järnvägsstation. Det känns fint att vi nu är där Tranan enligt Didrik pekade ut platsen för Jernbanan. Stationshuset och norra stambanan mellan Vännäs och Boden invigdes officiellt av kung Oscar II den 2 augusti 1894 vilket är något som kommer att firas till sommaren. Ett ursinnigt 130 års firande hoppas vi få till med gemensamma krafter i Jörnsbygden.

Året inledde firandet med RING SARA RING på själva nyårsnatten i Österjörn och sedan har det fortsatt med ett program i månaden under hela året, SARA utmanar – ORKA! Nedan återges några av dessa.

2022-12-31 Ring SARA Ring! – Nyårsnatten 2022
Tillsammans ringde vi in Sara jubileumsår 2023. Det år som Sara Lidman skulle ha fyllt 100 år. En massa trevliga aktiviteter och arrangemang väntas under året. Vi passade även på att hylla Birger Vikström. Tal, dikter och musik framfördes under 2022 års sista 30 minuter. Ett uppskattat inslag var uppspelning av Pär Wikstens tonsatta visa Ord och handlingar utifrån Birgers diktsamling Bilder.

2023-01-18 SARA utmanar – ORKA på Jörns bibliotek, i samarbete med JESS och Sara Lidman-sällskapet. Världen idag är sannerligen invecklad – Tillsammans kan vi utvecklas. Under 2023, Saras jubileumsår, träffas vi en gång i månaden och lyssnar till 12 läsare med 12 Sara-texter. Kanske går vi tysta och tankfulla därifrån. Kanske avslutas mötet med att någon tar upp tråden och säger ”He va då själve ….” Vissa kvällar blir det även besök och berättelser från någon Lifsens by. Först ur Harald Larsen som berättar om Sara som brevskrivare. 17 besökare kom.

2023-02-15 SARA utmanar – ORKA! Kulturnämndens ordförande Daniel Sjögren besökte och läste ett tal som Sara höll på sin farbrors begravning, om det stora orden som tack och förlåt. Sen lyssnade vi på Floride Batungwanayo och Ingela Frän om Ordens betydelse för dem. Det kom 19 besökare.

2023-03-15 SARA utmanar – ORKA! Kjell Hanseklint bjöd på ett tal som Sara hållit om ockupationen av Vietnam och sedan läste han ett stycke som Kurt Salomonsson skrivit om hur han jobbat i Jörn och skrivit hemliga under golvet på Jörns Järnvägsstation. Det kom 18 besökare.

2023-04-12 SARA utmanar – ORKA! Rose-Marie Lindfors läste ett tal som Sara hållit på en hemvändardag i Granberg 1979. Egon Karlsson och Rolf Enqvist berättade om Granbergs historia. Det kom 52 besökare.

2023-05-10 SARA utmanar – ORKA! Örjan Berglund läste ett brev som han skrev som 17 åring tillsammans med Sara för att protestera mot den borttagna belysningen på stationen i Missenträsk. Jennie Samuelsson läste ett tal som Sara höll på Luleå tekniska högskola när hon var där tillsammans med Jörns ungdom, klass 9 födda 1963. Vi vill bo kvar här uppe – hjälp oss! Det kom 32 besökare.

Under maj månad arrangerades även workshops för Furuskolans och förskolornas alla elever “Världshavens barn” där barnen med hjälp av dans- och dramapedagoger samt skolans personal fick skapa utifrån Sara-tema.

Ursinnig Festival genomfördes för femte gången tack vare engagemang från flera samarbetspartners. Se mer information här.

I Juli besökte vi Missenträsk, utställningen Sara i byn – byn i världen då programmet SARA utmanar – ORKA! hölls där.

SARA utmanar – ORKA! 30 augusti Sara-text med Ulf Lundström. 13 september Sara-text med Agneta Berglund och minnen från Åliden, Lifsens by tillsammans med Hilding Carlsson. 18 oktober Sara-text med Kenneth Johansson, minnen från Granbergsträsk och Missenträsk, Lifsens byar. 8 november Sara-text med Gunnel Flinta. 6 december avslutning Sara-texter med Vivianne Berglund och Tomas Marklund.

I december avslutades firandet med en hel Saravecka med berättarcafé på Fura, många program på biblioteket och Järnvägsstationen, bland annat med Ellenor Lindgren, Ulph Nyström och Ann Sigfridsson. På själva Sara-dagen 30 december hjälpte JESS Sara Lidman-sällskapet att skära upp tårta till dryga 200 besökare.

Bilder som beskriver ett axplock av alla aktiviteter som genomfördes under Sara-jubileumsår 2023.