Kontakt

ursinnigfestival@gmail.com

Uppdragsgivare

JESS (Jörns Engagemangs- och Samhällsservice) styrelse står som ansvariga för Ursinnig Festival, en festival med ursinnet som drivkraft i fokus. En festival för och i jörnsbygden. Styrelsen tar hjälp av en arbetsgrupp för planering och genomförande. Samordningsansvariga utses i arbetsgruppen. Arbetsgruppen ska ha dialog om större beslut och ekonomifrågor med ordförande i JESS styrelse.

Redovisning genom muntlig och mindre skriftlig rapport samt ekonomisk sammanställning lämnas av arbetsgruppen till styrelsen när festivalen är genomförd.

Uppdraget

Årligen skapa en Ursinnig Festival i Jörnsbygden där någon av festivaldagarna ska vara den 6/6. Låta människor känna att de bidrar på sitt sätt och kan påverka utformningen av festivalens innehåll. Vi gör det tillsammans!

Vi vill, vi kan och vi gör i Jörn. Vi har framtidstro. Vi har fortsatt och kommer fortsätta tro och göra även nu när projektet Lyssna på oss i Jörn är slut.